आजचा नवीन प्रश्नसंच- महाभरती आणि MPSC सराव परीक्षा पेपर २९२

[ad_1]

MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector Bharti 2020

MegaBharti & MPSC Paper 292 : विविध विभागांची महाभरती आणि MPSC भरती 2021-22 ला अनुसरून महत्वाचे प्रश्नसंच देत आहोत. यात आम्ही २५ प्रश्न देत आहोत. लवकरच होणाऱ्या MPSC भरती 2021-22 आणि विविध विभागांची मेगाभरतीला अनुसरून खास आपल्या सरावा साठी MahaBharti.in टेस्ट सिरीस सुरु करत आहे. तेव्हा MahaBharti.in ला रोज भेट देत रहा..

Leaderboard: MegaBharti & MPSC Paper 292

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

MegaBharti & MPSC Paper 292

0 of 25 questions completed

Questions:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25

Information

You must specify a text.

You must specify a text.

You must specify a text.

You must specify a text.

MahaBharti Quiz – Important Questions by MahaBhati For Coming Examinations. This Questions will help you for coming various Examinations.

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

0 of 25 questions answered correctly

Your time:

Time has elapsed

You have reached 0 of 0 points, (0)

Average score

 

 

Your score

 

 

Your result has been entered into leaderboard

Loading
captcha

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 1. Question 1 of 25

  1 points

  ‘वेब २.0’ सुविधांच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान विधान खरे आहे?

 2. Question 2 of 25

  1 points

  इंटरनेटच्या संदर्भात URL या इंग्रजी लाघुरुपाचे विस्ताररूप काय?

 3. Question 3 of 25

  1 points

  संगणकीय फाईलींच्या संदर्भात PDF या लघुरूपाचा विस्तार काय?

 4. Question 4 of 25

  1 points

  राष्ट्रपती आपला राजीनामा कुणाकडे पाठवितात? 

 5. Question 5 of 25

  1 points

  भारतीय संविधानाचा सारांश संविधानाच्या कोणत्या भागात दिसून येतो?

 6. Question 6 of 25

  1 points

  राष्ट्रपतीवर कोणत्या कारणाखाली महाभियोग खटला चालविता येतो? 

 7. Question 7 of 25

  1 points

  राज्यसभेच्या सदस्याचा कालावधी किती वर्षे असतो?

 8. Question 8 of 25

  1 points

  खालीलपैकी कोणती शिक्षा माफ करण्याकरीता राष्ट्रपतीला संसदेची मान्यता घ्यावी लागते?

 9. Question 9 of 25

  1 points

  संविधानातील कोणत्या कलमाननुसार राष्ट्रपती दर पाच वर्षानंतर वित्त आयोग नेमतात?

 10. Question 10 of 25

  1 points

  लोकसभा व राज्यसभा यांचा सदस्य नसतांनाही कोणती व्याक्ति या सभागृहात उपस्थित राहू शकते? 

 11. Question 11 of 25

  1 points

  भारतातील कोणत्या घटकराज्याची स्वत:ची स्वतंत्र राज्य घटना आहे? 

 12. Question 12 of 25

  1 points

  हे भारताचे २९ वे राज्य बनले?

 13. Question 13 of 25

  1 points

  नियोजन आयोगाच्या जागी कोणत्या आयोगाची निर्मिती झालेली आहे?

 14. Question 14 of 25

  1 points

  कोणत्या साली राज्य पुनर्रचना मंडळाची स्थापना झाली?

 15. Question 15 of 25

  1 points

  खालीलपैकी कोणता अधिकार लोकसभेचा महत्वाचा अधिकार मानला जातो?

 16. Question 16 of 25

  1 points

  भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आलेली न्याय, समता व बंधुता ही तत्वे कोठून घेतली आहेत?

 17. Question 17 of 25

  1 points

  राजवटीच्या कार्याबाबत खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे? 

 18. Question 18 of 25

  1 points

  संविधानाने किती भाषांना राष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यता दिली ? 

 19. Question 19 of 25

  1 points

  राज्यातील मंत्र्याचे वेतन व भेत ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे? 

 20. Question 20 of 25

  1 points

  घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार कुणाला आहे?

 21. Question 21 of 25

  1 points

  घटनेची गुरुकिल्ली कशास संबोधिली जाते

 22. Question 22 of 25

  1 points

  लोकसभापतीची निवड कोण करतो/करते? 

 23. Question 23 of 25

  1 points

  खालीलपैकी कोणते विधेयक राष्ट्रपती च्या सहीशिवाय संसदेत प्रस्तुत करता येत नाही?

 24. Question 24 of 25

  1 points

  भारतीय निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक करण्याचा अधिकार कोणाचा असतो?

 25. Question 25 of 25

  1 points

  घटनेच्या दुरुस्ती नुसार किती मुलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला आहे? 

window.wpProQuizInitList = window.wpProQuizInitList || [];

window.wpProQuizInitList.push({
id: ‘#wpProQuiz_571’,
init: {
quizId: 571,
mode: 2,
globalPoints: 25,
timelimit: 1800,
resultsGrade: [0],
bo: 13570,
qpp: 0,
catPoints: [25],
formPos: 1,
lbn: “Finish quiz”,
json: {“14647”:{“type”:”single”,”id”:14647,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14648″:{“type”:”single”,”id”:14648,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14649″:{“type”:”single”,”id”:14649,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,1,0,0]},”14650″:{“type”:”single”,”id”:14650,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14651″:{“type”:”single”,”id”:14651,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14652″:{“type”:”single”,”id”:14652,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14653″:{“type”:”single”,”id”:14653,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14654″:{“type”:”single”,”id”:14654,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14655″:{“type”:”single”,”id”:14655,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14656″:{“type”:”single”,”id”:14656,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14657″:{“type”:”single”,”id”:14657,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14658″:{“type”:”single”,”id”:14658,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14659″:{“type”:”single”,”id”:14659,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14660″:{“type”:”single”,”id”:14660,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14661″:{“type”:”single”,”id”:14661,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14662″:{“type”:”single”,”id”:14662,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14663″:{“type”:”single”,”id”:14663,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14664″:{“type”:”single”,”id”:14664,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,1,0,0]},”14665″:{“type”:”single”,”id”:14665,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14666″:{“type”:”single”,”id”:14666,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14667″:{“type”:”single”,”id”:14667,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14668″:{“type”:”single”,”id”:14668,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,1,0,0]},”14669″:{“type”:”single”,”id”:14669,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14670″:{“type”:”single”,”id”:14670,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14671″:{“type”:”single”,”id”:14671,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]}} }
});

The post आजचा नवीन प्रश्नसंच- महाभरती आणि MPSC सराव परीक्षा पेपर २९२ appeared first on महाभरती...

Source linkPost Views:
10

[ad_2]

Source link