आजचा नवीन प्रश्नसंच- महाभरती आणि MPSC सराव परीक्षा पेपर २८९


MegaBharti & MPSC Paper 289 : विविध विभागांची महाभरती आणि MPSC भरती 2021-22 ला अनुसरून महत्वाचे प्रश्नसंच देत आहोत. यात आम्ही २५ प्रश्न देत आहोत. लवकरच होणाऱ्या MPSC भरती 2021-22 आणि विविध विभागांची मेगाभरतीला अनुसरून खास आपल्या सरावा साठी MahaBharti.in टेस्ट सिरीस सुरु करत आहे. तेव्हा MahaBharti.in ला रोज भेट देत रहा..

Leaderboard: MegaBharti & MPSC Paper 289

maximum of 25 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

MegaBharti & MPSC Paper 289

0 of 25 questions completed

Questions:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25

Information

You must specify a text.

You must specify a text.

You must specify a text.

You must specify a text.

MahaBharti Quiz – Important Questions by MahaBhati For Coming Examinations. This Questions will help you for coming various Examinations.

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

0 of 25 questions answered correctly

Your time:

Time has elapsed

You have reached 0 of 0 points, (0)

Average score

 

 

Your score

 

 

Your result has been entered into leaderboard

Loading
captcha

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 1. Question 1 of 25

  1 points

  योजना आयोगासंबंधी पुढीलपैकी असत्य विधान कोणते?

 2. Question 2 of 25

  1 points

  गोपाळ हरी देशमुखांनी ‘लोकहितवादी’ या नावाने कोणत्या पत्रातून लिखाण केले?

 3. Question 3 of 25

  1 points

  राज्यपालाचे विवेकाधीन अधिकार कोणते?

 4. Question 4 of 25

  1 points

  अमेरिकेच्या TVA या बहुउद्देशीय प्रकल्पावर आधारित भारतीय प्रकल्प कोणता?

 5. Question 5 of 25

  1 points

  अभिनव भारत संघटनेची स्थापना केव्हा झाली?

 6. Question 6 of 25

  1 points

  ‘विश्व हे नियमांनी नियंत्रित असते’ हे  कोणते प्रतिपादन होय?

 7. Question 7 of 25

  1 points

  जमिनीतील पाण्याची पातळी कृत्रिमरित्या स्थिर ठेवण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर करतात?

 8. Question 8 of 25

  1 points

  हिरवळीचे खत म्हणून कशाचा वापर करतात?

 9. Question 9 of 25

  1 points

  ‘फड’ ही जलसिंचनाची पारंपारिक पद्धती कोठे वापरतात?

 10. Question 10 of 25

  1 points

  अन्नधान्याचे हमीदर ठरविण्याची जबाबदारी कोणाची असते?

 11. Question 11 of 25

  1 points

  खरीप हंगामामध्ये कमी पावसावर तग धरू शकणारा खालीलपैकी  महत्त्वाचा वाण कोणता?

 12. Question 12 of 25

  1 points

  खालीलपैकी अमूर्त शास्त्र कोणत्या शास्त्राला म्हणतात?

 13. Question 13 of 25

  1 points

  कशामुळे प्रदूषित झालेल्या पर्यावरणामुळे आम्लवर्षी होते?

 14. Question 14 of 25

  1 points

  आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया कशाशी संबंधित आहे?

 15. Question 15 of 25

  1 points

  तंत्रज्ञान व आर्थिक विकास यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कशामध्ये रुपांतर झाले?

 16. Question 16 of 25

  1 points

  भारतीय शैक्षणिक पद्धत अयशस्वी ठरण्यामागचे कारण कोणते?

 17. Question 17 of 25

  1 points

  दूध महापूर योजनेची सुरुवात केव्हा झाली?

 18. Question 18 of 25

  1 points

  योग्य जोड्या लावा.
  १.इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र            अ)ट्राॅॅम्बे
  २.भाभा अणुसंशोधन केंद्र                ब) बंगलोर
  ३.विक्रम साराभाई संस्था                 क) त्रिवेंद्रम
  ४.भारतीय विज्ञान संस्था                  ड)कल्पकम

 19. Question 19 of 25

  1 points

  प्राथमिक आधुनिकीकरण कशावर अवलंबून असते?

 20. Question 20 of 25

  1 points

  अमूर्तीकरण व सामान्यीकरण याबाबत योग्य विधान कोणते?

 21. Question 21 of 25

  1 points

  कोणते गवत पाणलोट क्षेत्रात जमिनीची धूप न होण्यासाठी वापरतात?

 22. Question 22 of 25

  1 points

  जटील अभ्युपगमापेक्षा सरल अभ्युपगम कशे  असतात?

 23. Question 23 of 25

  1 points

  कोणत्या सिंचन पद्धतीमुळे बाष्पीभवन जास्त होते?

 24. Question 24 of 25

  1 points

  शहरामध्ये प्रदूषण वाढविण्यास कोणता वायू कारणीभूत आहे?

 25. Question 25 of 25

  1 points

  भारतातील आधुनिकीरण कोणत्या राष्ट्रांना आदर्श वाटते?

window.wpProQuizInitList = window.wpProQuizInitList || [];

window.wpProQuizInitList.push({
id: ‘#wpProQuiz_565’,
init: {
quizId: 565,
mode: 2,
globalPoints: 25,
timelimit: 1800,
resultsGrade: [0],
bo: 13570,
qpp: 0,
catPoints: [25],
formPos: 1,
lbn: “Finish quiz”,
json: {“14497”:{“type”:”single”,”id”:14497,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,1,0,0]},”14498″:{“type”:”single”,”id”:14498,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14499″:{“type”:”single”,”id”:14499,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,1,0,0]},”14500″:{“type”:”single”,”id”:14500,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14501″:{“type”:”single”,”id”:14501,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14502″:{“type”:”single”,”id”:14502,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14503″:{“type”:”single”,”id”:14503,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,1,0,0]},”14504″:{“type”:”single”,”id”:14504,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14505″:{“type”:”single”,”id”:14505,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14506″:{“type”:”single”,”id”:14506,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,1,0,0]},”14507″:{“type”:”single”,”id”:14507,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14508″:{“type”:”single”,”id”:14508,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14509″:{“type”:”single”,”id”:14509,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14510″:{“type”:”single”,”id”:14510,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14511″:{“type”:”single”,”id”:14511,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14512″:{“type”:”single”,”id”:14512,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14513″:{“type”:”single”,”id”:14513,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14514″:{“type”:”single”,”id”:14514,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,0,1]},”14515″:{“type”:”single”,”id”:14515,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14516″:{“type”:”single”,”id”:14516,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,1,0,0]},”14517″:{“type”:”single”,”id”:14517,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14518″:{“type”:”single”,”id”:14518,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14519″:{“type”:”single”,”id”:14519,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]},”14520″:{“type”:”single”,”id”:14520,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[1,0,0,0]},”14521″:{“type”:”single”,”id”:14521,”catId”:0,”points”:1,”correct”:[0,0,1,0]}} }
});

The post आजचा नवीन प्रश्नसंच- महाभरती आणि MPSC सराव परीक्षा पेपर २८९ appeared first on महाभरती...

Source linkPost Views:
11Source link